Värt att veta om gasol

Det vi i dagligt tal kallar gasol, är ett svenskt handelsnamn.
Den vanligaste internationella benämningen är LPG, Liquified Petroleum Gas.

Gasol består antingen av kolvätena propan eller butan - eller blandningar av de två.
Vid rumstemperatur och normalt tryck är gasol en gas, men med lite kompression blir den till en vätska.
Fördelen med gasol är att det går att lagra mycket energi i små behållare, tack vare att gasen komprimeras till vätska i flaskorna. 

Miljövänligt bränsle
Gasol är ett miljövänligt bränsle utan stoft, tungmetaller, svavel eller andra föroreningar.
Gasol har högt energi-innehåll och ger en jämn förbränning.

Om gasol förbränns maximalt blir restprodukterna i huvudsak koldioxid och vatten.
Gasol förorenar inte vatten om den skulle läcka ut.

Ger god värme
Gasol har ett högt värmevärde.
Ett kilo propan ger vid förbränning 12,9 kWh.
En normalkubikmeter propangas väger ca. 2 kg och ger 25,9 kWh.

Lukten tillsätts
Gasolen är egentligen luktfri, men man tillsätter ämnet etylmerkaptan
för att gasen ska avslöja sig själv genom lukt vid ett läckage.
Det tillsätts också metanol för att binda eventuellt vatten. 

En 11 kilos flaska innehåller:

  • 11 kg gasolvätska eller
  • C:a 22 liter gasolvätska eller
  • 10500 liter gasolgas eller
  • C:a 140 Kw energi

Värt att veta om gasolkaminer.

I hur stora rum kan jag ha en gasolkamin?
Hur handskas jag med gasol?
Vilka funktioner är särskilt viktiga att titta efter?
Allt det här reder vi ut!  
 
Var kan jag använda min gasolkamin?
En gasolkamin är särskilt bra i strömlösa stugor, på glasverandor, i förtält till husvagnar
eller varför inte i ditt vardagsrum som komplement till den ordinarie uppvärmningen.
De är också bra att ha som back-up vid strömavbrott, eller för att snabbt få upp värmen i till exempel en stuga medan
den ordinarie uppvärmningskällan vaknar till liv.
Egentligen kan du använda din gasolkamin i vilket rum du vill under förutsättning att ventilationen är bra.

Hur stor kamin behöver jag?
I ett utrymme på 30-40 kvadratmeter kan du använda en gasolkamin på drygt 4 KW.
Vid användning av samma kamin på mindre ytor måste du vara uppmärksam på att lufttillförseln utifrån är god.
Vid utrymmen på 2-3 kvadratmeter passar en mindre gasolkaminer med en effekt på mellan 450-900 W bra.

Vilka funktioner ska jag titta efter på gasolkaminen?
Överlag är gasolkaminer avsedda för inomhusbruk försedda med tändsäkring.
Det kan vara bra att försäkra sig om det innan man gör ett köp.
En tändsäkring är en säkerhetsanordning som ser till att gasoltillförseln stryps om lågan slocknar.
Det gör att risken för att luften förgiftas elimineras.

Merparten av alla moderna gasolvärmare har även en så kallad koldioxidvakt.
Om koldioxidhalten i luften blivit för hög så stänger koldioxidvaktens funktion av kaminen.
Förutom säkerhetsfunktionerna så är en elfläkt ett bra komplement till din gasolkamin.
Den gör att värmen sprider sig snabbare till rummets alla delar.
 
Vad behöver jag mer komma ihåg när det gäller säkerheten?
Vid avstängning av gasolkaminen så stänger du först flaskventilen och sedan kaminens ventil.
Gasolflaskor finns i olika material, stålplåt, aluminium och komposit.
Det är att föredra en gasolflaska i komposit, du kan se igenom den och kan enkelt kontrollera hur mycket gasol du har kvar.

Läs alltid gasolkaminens manual innan du börjar använda den.

Bluegaz Gasolkamin BG 64 med elektrisk värme och fläk GASOLKAMINER     

 

 

Termisk ogräsbekämpning

Termisk ogräsbekämpning är en över 100 år gammal metod för att bekämpa ogräs med värme.
Det är den absolut snabbaste metoden och dessutom miljövänlig och kemikaliefri.
Metoden går ut på att man hastigt värmer upp den gröna växten som därefter vissnar ner.
Vid uppvärmningen så expanderar vätskan i cellerna och spränger cellväggarna.
Resultatet blir att plantan inte längre kan dra upp någon vätska och näring och därmed vissnar ner.
Vissa gräs dör direkt efter behandling medan andra kan kräva upprepad behandling.
För att de om du värmt tillräckligt,tryck lätt på ett blad.
Det ska bli ett mörkt avtryck.
Arbetsglädje uppstår när du använder effektiva och lättanvända redskap och som samtidigt ger dig en möjlighet att enkelt avstå ifrån kemikalier i din trädgård.
Termisk ogräsbekämpning gör ingen åverkan på plattor eller asfalt.

 

Aspen alkylatbensin

Alkylatbensin är upp till 99% renare* än vanlig bensin. Snällare mot människa, maskin och miljö. Perfekt prestanda för allt från gräsklippare, trimmers, motorsågar och snöslungor till båtmotorer, motorcyklar, gokarts, mopeder och snöskotrar. Bränsle för folk som bryr sig helt enkelt.‌* med avseende på mängden farliga kolväten​

Vad kommer ordet alkylat ifrån?

Benämningen kommer från ordet alkylering som är namnet på processen som används för att få fram råvaran.

Från gas till vätska

Alkyleringsprocessen sker på oljeraffinaderier genom att överskottsgasen från råoljedestillationen och från krackningsanläggningen slås samman och resultatet blir en alkylatvätska. Den vätskan är den renaste petroleumprodukt som går att få fram.Alkylatet blandas därefter med en del andra komponenter och vi har nu en färdig produkt, klar att användas i de flesta småmotorer.

Bättre för din hälsa, motorn och vår miljö

När du kör på Aspen alkylatbensin slipper du nästan helt farliga ämnen som bensen och aromater, ämnen som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Motorn trivs också bättre, bl a hålls tändstift och förbränningsrum renare. Bensinen tål att lagras och även efter långa stilleståndsperioder startar din motor utan problem om tanken varit fylld med Aspen alkylatbensin. Miljömässigt är vinsterna många, bl a minskas bildningen av marknära ozon(=smog) med 40%.

Största nyttan

Små motorer är ofta okomplicerade och är tekniskt sett enkla motorer med dålig förbränning. Det innebär att mycket av bränslet går ut oförbränt. Det i sin tur har en negativ påverkan både på naturen och dig som användare.

Följande kan med fördel köras på Aspen alkylatbensin:

Gräsklippare, grästrimmers, snöslungor, jordfräsar, utombordare, motorsågar, röjsågar, häcksaxar, mopeder, elverk, motorcyklar.

Med eller utan olja

Det finns två huvudvarianter av vår bensin, Aspen 2 och Aspen 4.Aspen 2 är färdigblandad bensin med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja. Aspen 2 används till alla tvåtaktsmotorer utom till utombordare vilka behöver inblandning av en särskild utombordsolja. Aspen 4 är oblandad och används i fyrtaktsmotorer och till tvåtaktsmotorer med separatsmörjning.